Pprównanie dwóch algorytmów identyfikacji strumieni meteoroidowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

1989

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Obserwatorium Astronomiczne UAM

Title alternative

Abstract

Porównano dwie metody analizy skupień w próbie 1932 orbit meteoroidów fotograficznych. Wykonane badania ukazują istotne trudności związane z wyszukiwaniem strumieni meteoroidowych. Zastosowano algorytm pojedynczego linkowania oraz iteracyjną metodę Sekaniny. Zidentyfikowano 65 strumieni, połowa z nich nie wymaga dalszych zabiegów. Jednak w pozostałych przypadkach uzyskane tymi metodami rezultaty niekiedy istotnie się różnią. Algorytm Sekaniny działa bardziej selektywnie, daje strumienie o mniejszej liczbie członków, bardziej zwarte. Jednak ze względu na konieczność iterowania, obliczania orbity średniej, rezultaty uzyskane metodą Sekaniny mogą być nieoczekiwane. W tym kontekście algorytm pojedynczego linkowania, jako bezpieczny, jest bardziej godnym polecenia.

Description

Sponsor

Pracę wykonano w ramach grantu CPBP 01.11.

Keywords

meteoroidy, analiza skupień, strumienie meteoroidów, metoda pojedynczego przyłaczania, metoda Sekaniny

Citation

jopek, T.J., 1989, Rap.Tech. Nr 7/CPB.01.11

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego