Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25257
Title: Split payment – charakterystyka oraz wpływ na uszczelnianie luki podatkowej w podatku od towarów i usług
Other Titles: Split payment – characteristics and impact on sealing the tax gap in goods and services tax
Authors: Żak, Agata
Keywords: podatek od towarów i usług
tax on goods and services
luka podatkowa
tax gap
mechanizm podzielonej płatności
split payment mechanism
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2019, nr 9, s. 261-275
Abstract: Podatek od towarów i usług jest jednym ze sztandarowych podatków. Ustawodawca podejmując się zapobieganiu występowania oszustw podatkowych oraz wyłudzeń wprowadza liczne rozwiązania. Jednym z wdrożonych rozwiązań jest mechanizm podzielonej płatności. W niniejszym artykule zostało przedstawione pojęcie luki podatkowej oraz uwarunkowania, od których zależy jej występowanie. Następnie w oparciu o przepisy prawa podatkowego oraz prawa bankowego analizie została poddana charakterystyka mechanizmu podzielonej płatności. Omówiona została także nowa regulacja dotycząca obligatoryjnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności w wybranych sektorach oraz jej korzystny wpływ na uszczelnianie luki podatkowej w podatku od towarów i usług i niwelowanie występowania oszustw podatkowych.
The tax on goods and services is one of the flagship taxes. The legislator, by preventing tax frauds and the obtaining of profits under false pretenses, introduces numerous solutions. One of the implemented solutions is a split payment mechanism. This article will present the concept of the tax gap and its percentage occurrence as well as the conditions on which its occurrence depends. Then, based on the provisions of tax law and banking law, the characteristics of the distributed payment mechanism and its character will be analyzed. A new regulation will be discussed regarding the obligatory use of the split payment mechanism in selected sectors, and finally - a beneficial effect of the split payment mechanism on sealing the tax gap in goods and services tax as well as the occurrence of tax fraud.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25257
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2019, nr 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_ŻAK.pdf307.55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.