Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25257
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŻak, Agata-
dc.date.accessioned2019-12-16T10:12:25Z-
dc.date.available2019-12-16T10:12:25Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationZeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2019, nr 9, s. 261-275pl
dc.identifier.issn2299-2774-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25257-
dc.description.abstractPodatek od towarów i usług jest jednym ze sztandarowych podatków. Ustawodawca podejmując się zapobieganiu występowania oszustw podatkowych oraz wyłudzeń wprowadza liczne rozwiązania. Jednym z wdrożonych rozwiązań jest mechanizm podzielonej płatności. W niniejszym artykule zostało przedstawione pojęcie luki podatkowej oraz uwarunkowania, od których zależy jej występowanie. Następnie w oparciu o przepisy prawa podatkowego oraz prawa bankowego analizie została poddana charakterystyka mechanizmu podzielonej płatności. Omówiona została także nowa regulacja dotycząca obligatoryjnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności w wybranych sektorach oraz jej korzystny wpływ na uszczelnianie luki podatkowej w podatku od towarów i usług i niwelowanie występowania oszustw podatkowych.pl
dc.description.abstractThe tax on goods and services is one of the flagship taxes. The legislator, by preventing tax frauds and the obtaining of profits under false pretenses, introduces numerous solutions. One of the implemented solutions is a split payment mechanism. This article will present the concept of the tax gap and its percentage occurrence as well as the conditions on which its occurrence depends. Then, based on the provisions of tax law and banking law, the characteristics of the distributed payment mechanism and its character will be analyzed. A new regulation will be discussed regarding the obligatory use of the split payment mechanism in selected sectors, and finally - a beneficial effect of the split payment mechanism on sealing the tax gap in goods and services tax as well as the occurrence of tax fraud.pl
dc.language.isopolpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAMpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectpodatek od towarów i usługpl
dc.subjecttax on goods and servicespl
dc.subjectluka podatkowapl
dc.subjecttax gappl
dc.subjectmechanizm podzielonej płatnościpl
dc.subjectsplit payment mechanismpl
dc.titleSplit payment – charakterystyka oraz wpływ na uszczelnianie luki podatkowej w podatku od towarów i usługpl
dc.title.alternativeSplit payment – characteristics and impact on sealing the tax gap in goods and services taxpl
dc.typeArtykułpl
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2019, nr 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_ŻAK.pdf307.55 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.