Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25353
Title: Opieka społeczna w II Rzeczpospolitej
Other Titles: Social care in the 2nd Republic of Poland
Authors: Brenk, Mikołaj
Chaczko, Krzysztof
Pląsek, Rafał
Keywords: opieka społeczna
pomoc społeczna
system opieki społecznej
ustawa o opiece społecznej
historia pracy socjalnej
historia pomocy społecznej
Issue Date: 2019
Citation: Praca Socjalna nr 4(34) 2019, s. 7–21.
Abstract: Artykuł prezentuje wybrane aspekty funkcjonowania opieki społecznej w Polsce okresu dwudziestolecia międzywojennego. W pierwszej części wskazano na kluczowe dla tworzonego od podstaw systemu opieki społecznej akty prawne, tj. Ustawę o opiece społecznej z 1923 r., ponadto akty prawne regulujące pracę opiekunów społecznych, a także te rozdzielające kompetencje opiekuńcze poszczególnych szczebli administracji państwowej. Druga część prezentuje fragmenty dzieł teoretycznych kluczowych dla rozwoju dyskursu z zakresu opieki społecznej II RP. Z kolei w trzeciej części wskazane zostały praktyczne aspekty funkcjonowania systemu. Autorzy starali się ukazać zarówno problemy systemowe, które nie pozwalały na w pełni skuteczne funkcjonowanie opieki społecznej, jak i doniosłość wprowadzanych rozwiązań, które po raz pierwszy w historii Polski zagwarantowały obywatelom dostęp do podstawowych świadczeń socjalnych ze strony państwa.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25353
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opieka społeczna w II Rzeczpospolitej.pdf201.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.