Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25394
Title: 100 lat systemu pomocy społecznej w Polsce
Authors: Brenk, Mikołaj
Chaczko, Krzysztof
Pląsek, Rafał
Keywords: opieka społeczna
pomoc społeczna
praca socjalna
historia opieki społecznej
ustawa o opiece społecznej
pracownik socjalny
ratownictwo społeczne
Citation: Biuletyn Historii Wychopwania, 2018 nr 39, ss. 151-170.
Abstract: Pomoc społeczna (do lat 90. formalnie: opieka społeczna) funkcjonuje w Polsce właściwie od stu lat. Można byłoby więc założyć, iż jest to instytucja dojrzała. Jednak jej specyfika – w tym rola w przestrzeni społeczno-gospodarczej – powoduje, że stojące u podstaw systemu pomocy założenia ulegały często radykalnym przemianom, w różnym stopniu reagując na pojawiające się potrzeby społeczne. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie drogi, jaką przebyła instytucja opieki i pomocy społecznej w ciągu ostatnich stu lat. Kolejne części poświęcone będą charakterystyce najpierw opieki społecznej, kolejno w okresie międzywojennym oraz Polski Ludowej, następnie zaś instytucji pomocy społecznej w III Rzeczpospolitej. Niniejszy tekst jest próbą syntetycznego ukazania kluczowych kwestii związanych stricte z formalno-instytucjonalnym funkcjonowaniem sektora opieki i pomocy społecznej w zmiennych warunkach polityczno-ustrojowych lat 1918–2018, stąd z pewnością wiele zagadnień (osób, instytucji, wydarzeń) ważnych w dziejach tej dziedziny zostało potraktowanych marginalnie, bądź pominiętych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25394
ISSN: 1233-2224
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M.Brenk-K.Chaczko-R.Pląsek-100 lat systemu pomocy społecznej w Polsce.pdf473.82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.