Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25407
Title: The EU’s migration policy and immigration/refugeeism in the EU in 2016–2018
Other Titles: Unijna polityka migracyjna a zjawisko imigracji/uchodźctwa do UE w latach 2016–2018
Authors: Adamczyk, Anita
Keywords: European Union
immigrants
refugees
border protection
Unia Europejska
imigranci
uchodźcy
ochrona granic
Issue Date: 2019
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019, s. 129-142.
Abstract: The purpose of this article is to analyze the European Union’s response to the influx of immigrants in 2016–2018. The author argues that the activity of EU countries had an impact on limiting the number of immigrants arriving in the EU, although this was not the only element reducing the number of third-country nationals crossing the EU’s external borders. In order to verify the above, an analysis of activities was conducted regarding agreements with third countries (Turkey, Libya) and the protection of internal and external borders. The article also shows how the numbers of immigrants/refugees to EU countries fluctuated after the 2015 migration crisis.
Celem niniejszego artykułu jest analiza działań Unii Europejskiej będących reakcją na napływ imigrantów. Obejmuje on lata 2016–2018. W artykule postawiono tezę, iż aktywność państw unijnych miała wpływ na ograniczenie przyjazdów imigrantów do UE, choć nie był to jedyny element mający znaczenie dla zmniejszenia liczby obywateli państw trzecich przekraczających zewnętrzne granice unijne. W celu jej zweryfikowania przeprowadzono analizę aktywności m.in. w zakresie zawieranych porozumień z państwami trzecimi (Turcją, Libią) oraz ochrony granic wewnętrznych i zewnętrznych. W artykule pokazano także jak zmieniał się poziom imigracji/uchodźctwa do państw unijnych po kryzysie migracyjnym z 2015 roku.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25407
DOI: 10.14746/rie.2019.13.9
ISSN: 1899-6256
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08a-ADAMCZYK.pdf425.42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.