Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25407
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAdamczyk, Anita-
dc.date.accessioned2020-02-03T12:30:00Z-
dc.date.available2020-02-03T12:30:00Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationRocznik Integracji Europejskiej, 13/2019, s. 129-142.pl
dc.identifier.issn1899-6256-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25407-
dc.description.abstractThe purpose of this article is to analyze the European Union’s response to the influx of immigrants in 2016–2018. The author argues that the activity of EU countries had an impact on limiting the number of immigrants arriving in the EU, although this was not the only element reducing the number of third-country nationals crossing the EU’s external borders. In order to verify the above, an analysis of activities was conducted regarding agreements with third countries (Turkey, Libya) and the protection of internal and external borders. The article also shows how the numbers of immigrants/refugees to EU countries fluctuated after the 2015 migration crisis.pl
dc.description.abstractCelem niniejszego artykułu jest analiza działań Unii Europejskiej będących reakcją na napływ imigrantów. Obejmuje on lata 2016–2018. W artykule postawiono tezę, iż aktywność państw unijnych miała wpływ na ograniczenie przyjazdów imigrantów do UE, choć nie był to jedyny element mający znaczenie dla zmniejszenia liczby obywateli państw trzecich przekraczających zewnętrzne granice unijne. W celu jej zweryfikowania przeprowadzono analizę aktywności m.in. w zakresie zawieranych porozumień z państwami trzecimi (Turcją, Libią) oraz ochrony granic wewnętrznych i zewnętrznych. W artykule pokazano także jak zmieniał się poziom imigracji/uchodźctwa do państw unijnych po kryzysie migracyjnym z 2015 roku.pl
dc.language.isoengpl
dc.publisherWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectEuropean Unionpl
dc.subjectimmigrantspl
dc.subjectrefugeespl
dc.subjectborder protectionpl
dc.subjectUnia Europejskapl
dc.subjectimigrancipl
dc.subjectuchodźcypl
dc.subjectochrona granicpl
dc.titleThe EU’s migration policy and immigration/refugeeism in the EU in 2016–2018pl
dc.title.alternativeUnijna polityka migracyjna a zjawisko imigracji/uchodźctwa do UE w latach 2016–2018pl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/rie.2019.13.9-
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08a-ADAMCZYK.pdf425.42 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.