Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25411
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMarcinkowski, Tomasz-
dc.date.accessioned2020-02-03T12:31:43Z-
dc.date.available2020-02-03T12:31:43Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationRocznik Integracji Europejskiej, 13/2019, s. 159-174.pl
dc.identifier.issn1899-6256-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25411-
dc.description.abstractFreedom of movement is one of the basic achievements and effects of the European integration process. Benefiting from this freedom has become an important experience for millions of the Europeans. Crisis phenomena, mainly related to the migration breakdown, revealed institutional and legal problems and had an impact on public opinion. The sense of threat and political and organizational difficulties led to the decision to reinstate control on the internal borders in many places in the EU. As it appears from nationwide surveys, there is also acceptance in Poland of such activities. Research conducted on the Polish-German borderland indicates that also the inhabitants of these areas support such decisions, but the degree of acceptance of the restoration of border control is lower here than in national surveys.pl
dc.description.abstractSwoboda przemieszczania się jest jednym z podstawowych osiągnięć oraz efektów procesu integracji europejskiej. Korzystanie z tej wolności stało się ważnym doświadczeniem milionów Europejczyków. Zjawiska kryzysowe, związane przede wszystkim z kryzysem migracyjnym ukazały problemy instytucjonalno-prawne oraz miały wpływ na opinię publiczną. Poczucie zagrożenia i trudności polityczne i organizacyjne doprowadziły do decyzji o przywróceniu kontroli na wewnętrznych granicach w wielu miejscach UE. Jak wynika z badań ogólnopolskich, także w naszym kraju jest akceptacja takich działań. Badania przeprowadzone na pograniczu polsko-niemieckim wskazują, że także mieszkańcy tych terenów popierają takie decyzje, jednak stopień akceptacji przywracania kontroli granicznych jest tu mniejszy niż w badaniach ogólnopolskich.pl
dc.language.isoengpl
dc.publisherWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectmigration crisispl
dc.subjectborder controlpl
dc.subjectEuropean integrationpl
dc.subjectSchengenpl
dc.subjectsecuritypl
dc.subjectkryzys migracyjnypl
dc.subjectkontrola granicznapl
dc.subjectintegracja europejskapl
dc.subjectSchengenpl
dc.subjectbezpieczeństwopl
dc.titleMigration crisis versus the control of the borderlines within the European Unionpl
dc.title.alternativeKryzys migracyjny a kontrola granic wewnątrz Unii Europejskiejpl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/rie.2019.13.12-
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11a-Marcinkowski.pdf587.35 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.