Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25415
Title: Agnieszka Nitszke, Janusz Józef Węc (red. naukowa), Podsumowanie VIII kadencji PE. Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014–2019, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, ss. 427.
Authors: Dulak, Michał
Issue Date: 2019
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019, s. 363-365.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25415
DOI: 10.14746/rie.2019.13.27
ISSN: 1899-6256
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25-Rec-strony-3-5.pdf264.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.