Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25418
Title: European Union and the Unites States of America the sources of Perception and Misperception to Iran
Other Titles: Unia Europejska i USA przyczyny (błędnego) postrzegania Iranu
Authors: Fiedler, Radosław
Keywords: JCPOA
perception
misperception
USA
EU
JCPOA
(błędne) postrzeganie
Issue Date: 2019
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019, s. 229-241.
Abstract: This article is focused on causes of perception and misperception between the European Union and United States of America in its policies toward Iran. Misperception caused derailing of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) by the USA withdrawal from it. Tracing misperception and perception in policies and strategies to Iran should contribute for better understanding complicated and contradictory relations between the West and Iran.
Celem artykułu jest wskazanie głównych przyczyn (błędnego) postrzegania w polityce USA i Unii Europejskiej wobec Iranu. Błędne postrzeganie intencji Iranu było jedną z głównych przyczyn wykolejenia porozumienia nuklearnego JCPOA było wycofanie się z niego USA. Analizowanie (błędnego) postrzegania ma istotny wpływ na formułowanie polityk i strategii wobec Iranu umożliwia głębsze spojrzenie w skomplikowane relacje pomiędzy Zachodem a Iranem.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25418
DOI: 10.14746/rie.2019.13.16
ISSN: 1899-6256
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15a-Fiedler.pdf303.82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.