Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25420
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBielecka, Małgorzata-
dc.date.accessioned2020-02-03T12:33:49Z-
dc.date.available2020-02-03T12:33:49Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationRocznik Integracji Europejskiej, 13/2019, s. 349-360.pl
dc.identifier.issn1899-6256-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25420-
dc.description.abstractArtykuł przedstawia zagadnienie rozwoju transgranicznego z perspektywy integracji społeczności lokalnych i regionalnych, na przykładzie Euroregionu Karpackiego. W opracowaniu ukazana została współpraca euroregionalna, w której biorą udział społeczności regionalne i lokalne, jako szczególna forma współpracy transgranicznej. Współpraca euroregionalna odbywa się w ramach euroregionu. Podstawą istnienia euroregionów jest wspieranie wymiany gospodarczej i turystycznej, rozwijanie komunikacji, działalność kulturowa oraz wspólne rozwiązywanie problemów transgranicznych.pl
dc.description.abstractThe article presents the issue of cross-border development from the perspective of integration of local and regional communities, using the example of the Carpathian Euroregion. The study presents the Euroregional cooperation, in which regional and local communities take part, as a special form of cross-border cooperation. Euroregional cooperation takes place within the Euroregion. The basis of the existence of Euroregions is supporting economic and tourist exchange, developing communication, cultural activities and jointly solving cross-border problems.pl
dc.language.isopolpl
dc.publisherWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectwspółpraca transgranicznapl
dc.subjecteuroregionpl
dc.subjectintegracja europejskapl
dc.subjectrozwój regionalnypl
dc.subjectspołeczność lokalna i regionalnapl
dc.subjectcross-border cooperationpl
dc.subjectEuroregionpl
dc.subjectEuropean integrationpl
dc.subjectregional developmentpl
dc.subjectlocal and regional communitypl
dc.titleEuroregion Karpacki – innowacyjna forma integracji społeczności lokalnych i regionalnych w Europie Środkowo-Wschodniejpl
dc.title.alternativeCarpathian Euroregion – an innovative form of integration of local and regional communities in Central and Eastern Europepl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/rie.2019.13.25-
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24-BIELECKA.pdf272.51 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.