Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25421
Title: Handel Polski z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE)
Other Titles: The trade between Poland and other EU–member countries
Authors: Kalka, Piotr
Keywords: handel zagraniczny
Polska
kraje członkowskie UE
the international trade
Poland
EU–member countries
Issue Date: 2019
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019, s. 257-265.
Abstract: Celem powyższego artykułu jest przeanalizowanie rozwoju, struktury i salda w handlu Polski z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Autor pokazuje, że handel ten następował (w cenach realnych) stosunkowo powoli i najważniejszym partnerem handlowym Polski w Unii była Republika Federalna Niemiec. Ważną rolę w strukturze rzeczowej handlu odgrywały produkty o wysokiej i średnio-wysokiej technice, pozytywne saldo handlu Polski stanowiło jednak konsekwencję wymiany handlowej w zakresie wyrobów o niskiej i średnio-niskiej technice. Niezbędne stało się zatem istotne zwiększenie (niskiego) udziału wydatków badawczo-rozwojowych w produkcie krajowym brutto Polski.
The author analyses the trade between Poland and other EU–member countries. His aim is to show the development, structures and the balance of this trade. The author comes to the conclusion that the trade was (in real prices) weak and the Federal Republik of Germany was the most important commercial partner Polands. Although the high technological and technological products played an important role in the trade between Poland and other EU–countries, low technological commodities were the most significant element of the trade balance, It are matters of consequence to increase the R+D–expenditures in Poland.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25421
DOI: 10.14746/rie.2019.13.18
ISSN: 1899-6256
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-Kalka.pdf315.4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.