Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2550
Title: Relacje międzykulturowe wobec tezy Feliksa Konecznego i Samuela P. Huntingtona o konflikcie cywilizacji
Other Titles: The relationships between cultures in the presence of Feliks Koneczny’s and Samuel P. Huntington’s these about civilizational conflict
Authors: Landsberg, Piotr
Advisor: Grad, Jan. Promotor
Keywords: Kultura
Culture
Cywilizacja
Civilization
Tożsamość
Identity
Tolerancja
Tolerance
Konflikt
Conflict
Issue Date: 31-May-2012
Abstract: Celem pracy jest przedstawienie relacji międzykulturowych w oparciu o dwie koncepcje wielości cywilizacji: Feliksa Konecznego oraz Samuela P. Huntingtona. W rozdziale pierwszym zaprezentowane zostały najważniejsze zakresy znaczeniowe pojęcia cywilizacji. Rozdział drugi służy rozważaniom związanym z tożsamością kulturową, jako kluczowym zjawiskiem dla omawianych relacji. Koncepcja Feliksa Konecznego, z uwzględnieniem wynikających z niej relacji międzykulturowych oraz wątków metodologicznych jest przedmiotem rozdziału trzeciego. Rozdział czwarty ukazuje w podobnym kontekście koncepcję Samuela P. Huntingtona. Rozdział piąty służy porównaniu obydwu koncepcji i opisowi wynikających z tego zestawienia wniosków. Obaj autorzy nie kryją przywiązania do wartości, reprezentowanych przez cywilizację Zachodu i wyrażają opinię, że należy je chronić przed obcymi wzorcami kulturowymi, jednocześnie uznając konflikt za najistotniejszą formę relacji pomiędzy cywilizacjami.
Dissertation deals with relationships between cultures and civilizations, which are the subject of two theories of plurality of civilizations: one by Polish historian Feliks Koneczny and the other by American political scientist Samuel P. Huntington. Chapter I presents the most important senses of civilization idea. Chapter II concentrates on different relationships between cultures: tolerance and conflict. Chapter III presents Koneczny’s concept. In his theory, civilization is a “mode of organizing collective life”. It is simply a manner of organizing human life, that allows it to develop harmoniously and peacefully. Chapter IV serves outlines Huntington’s perspective of the central problem of thesis. In his theory, civilization is the largest cultural unit and the highest level attainable by a group of people and the broadest sphere of cultural identity. For Huntington culture and cultural identity are the identity of civilization. Chapter V compares both theories. Huntington’s concept of “conflict as a universal phenomenon” is similar to Koneczny’s view: “when two civilizations come into contact with one another a struggle between them has to arise even if unconsciously at first”. All flourishing civilizations are aggressive and always try to impose themselves on others. This activity is never interrupted, not even when relationships are completely peaceful and friendly.
Description: Wydział Nauk Społecznych: Instytut Kulturoznawstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/2550
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piotr Landsberg - Relacje Koneczny Huntington II.2012.pdf
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.