Od Piotrusia Pana do Tajemnic motyli. Stefania Szuchowa, Zofia Rogoszówna, James Matthew Barrie i inni – historia (prawie) rodzinna

Title alternative
Abstract
Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy komparatystycznej pokrewieństw tekstowych łączących debiutancki utwór polskiej pisarki Stefanii Szuchowej za-tytułowany Tajemnice motyli (1920) z opowieścią Jamesa Matthew Barriego Peter Pan in Kensington Gardens [Piotruś Pan w Ogrodach Kensingtońskich] (1906), która w literaturze polskiej zaistniała po raz pierwszy w roku 1913 dzięki prze-kładowi Zofii Rogoszówny jako Przygody Piotrusia Pana. Istotnym kontekstem, który towarzyszy prowadzonym przez autorkę tekstu dociekaniom, jest również niemal nieznana biografia Szuchowej, pisarki debiutującej w dwudziestoleciu mię-dzywojennym, będącym w Polsce szczególnie intensywnym okresem w rozwoju oryginalnej oraz przekładowej twórczości literackiej dla dzieci. Analizę filiacji teks towych między utworami Szuchowej i Barriego uzupełnia studium porównaw-cze niezwykłych podobieństw ilustracji Stefana Norblina, które towarzyszą pierw-szemu wydaniu Tajemnic motyli, do grafik Arthura Rackhama z książki Peter Pan in Kensington Gardens.
Description
Sponsor
Keywords
Arthur Rackham, dwudziestolecie międzywojenne, ilustracja książkowa dla dzieci, intertekstualność, James Matthew Barrie, literatura brytyjska, literatura dziecięca, literatura polska, Peter Pan in Kensington Gardens [Piotruś Pan w Ogrodach Kensingtońskich], przekład, Stefan Norblin, Stefania Szuchowa, Tajemnice motyli, Zofia Rogoszówna
Citation
Dzieciństwo. Literatura i Kultura 1(2) 2019, 58–86
Alternative location
Creative Commons License