Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25535
Title: Od Piotrusia Pana do Tajemnic motyli. Stefania Szuchowa, Zofia Rogoszówna, James Matthew Barrie i inni – historia (prawie) rodzinna
Authors: Wieczorkiewicz, Aleksandra
Keywords: Arthur Rackham
dwudziestolecie międzywojenne
ilustracja książkowa dla dzieci
intertekstualność
James Matthew Barrie
literatura brytyjska
literatura dziecięca
literatura polska
Peter Pan in Kensington Gardens [Piotruś Pan w Ogrodach Kensingtońskich]
przekład
Stefan Norblin
Stefania Szuchowa
Tajemnice motyli
Zofia Rogoszówna
Issue Date: Dec-2019
Citation: Dzieciństwo. Literatura i Kultura 1(2) 2019, 58–86
Abstract: Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy komparatystycznej pokrewieństw tekstowych łączących debiutancki utwór polskiej pisarki Stefanii Szuchowej za-tytułowany Tajemnice motyli (1920) z opowieścią Jamesa Matthew Barriego Peter Pan in Kensington Gardens [Piotruś Pan w Ogrodach Kensingtońskich] (1906), która w literaturze polskiej zaistniała po raz pierwszy w roku 1913 dzięki prze-kładowi Zofii Rogoszówny jako Przygody Piotrusia Pana. Istotnym kontekstem, który towarzyszy prowadzonym przez autorkę tekstu dociekaniom, jest również niemal nieznana biografia Szuchowej, pisarki debiutującej w dwudziestoleciu mię-dzywojennym, będącym w Polsce szczególnie intensywnym okresem w rozwoju oryginalnej oraz przekładowej twórczości literackiej dla dzieci. Analizę filiacji teks towych między utworami Szuchowej i Barriego uzupełnia studium porównaw-cze niezwykłych podobieństw ilustracji Stefana Norblina, które towarzyszą pierw-szemu wydaniu Tajemnic motyli, do grafik Arthura Rackhama z książki Peter Pan in Kensington Gardens.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25535
DOI: 10.32798/dlk.102
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WFPiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wieczorkiewicz_Od Piotrusia Pana do Tajemnic motyli. Stefania Szuchowa, Zofia Rogoszówna, James Matthew Barrie i inni.pdf5.34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.