Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25581
Title: Nieznane kazanie(?) polskie z około połowy XV wieku. Ze zbiorów gnieźnieńskich
Other Titles: An Unknown Polish sermon(?) from ca. 1450. From the Gniezno collection
Authors: Łukaszewski, Jakub
Wydra, Wiesław
Keywords: sermon
manuscript
fragmentology
Polish literature
fragment rękopisu
kazanie
Issue Date: 2016
Publisher: Biblioteka Jagiellońska
Citation: Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej vol. 66, pp. 5-14
Abstract: The article presents a hitherto unknown Polish text which was written on one sheet of paper about the middle of the fifteenth century and which was recently discovered in the Archive of the Archdiocese of Gniezno (Ms. Fragm. 312). It is all that remains of some larger manuscript which was written very carefully in Polish. Given the small size of the text, it is very difficult to identify its literary genre. Most likely it is a passage from an erudite sermon or some other penitentiary work.
Description: W artykule przedstawiono nieznany dotychczas tekst polski z około połowy XV wieku. Znajduje się on na jednej karcie znalezionej w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie (Ms. Fragm. 312). Tekst jest fragmentem jakiegoś większego rękopisu w języku polskim, bardzo starannie sporządzonego. Niewielkie rozmiary tekstu utrudniają jego gatunkową identyfikację, prawdopodobnie jest to urywek intelektualnego kazania lub jakiegoś dzieła penitencjalnego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25581
ISSN: 0006-3940
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WHis)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biuletyn_01_Lukaszewski_Wydra (2).pdf501.63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons