Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25587
Title: W kręgu gnieźnieńskiej humanistyki. Antologia tekstów pracowników Instytutu Kultury Europejskiej UAM w stulecie Uniwersytetu Poznańskiego
Editors: Ksenicz, Igor
Wasilkiewicz, Kamil
Keywords: Gniezno
Instytut Kultury Europejskiej
jubileusz
Uniwersytet Poznański
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Ksenicz.I., Wasilkiewicz K., red, W kręgu gnieźnieńskiej humanistyki. Antologia tekstów pracowników Instytutu Kultury Europejskiej UAM w stulecie Uniwersytetu Poznańskiego. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020,s.172.
Series/Report no.: Acta humanistica Gnesnensia XXII;
Description: Praca zbiorowa W kręgu gnieźnieńskiej humanistyki stanowi antologię tekstów opublikowanych przez pracowników Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. Książka wydana w ramach jubileuszu stulecia uniwersytetu Poznańskiego ukazuje jedynie skrawek dorobku naukowego badaczy skupionych w ośrodku gnieźnieńskim i z pewnością zachęci czytelników do bliższego zapoznania się z nim. Publikacja składa się z ośmiu tekstow: Mieszka Ciesielskiego ( Problem ciągłości istnienia Boga), Katarzyny Jędraszczyk (Polityka pamięci i konflikt o miejsca w praktyce polityki centralnej i lokalnej. Studium przypadku Cmentarza Orląt Lwowskich), Zofii Kaczmarek (Tkaniny w powieści Quo vadis? Henryka Sienkiewicza), Janusza Karwata (Mity i legendy Powstania wielkopolskiego 1918-1919), Grzegorza Łukomskiego (Pięć wieków tradycji. Kształtowanie się poznańskiego środowiska akademickiego), Leszka Mrozewicza (Antyk fundamentem cywilizacji europejskiej),Waldemara Szczerbińskiego (Problemy asymilacyjne Żydów polskich w Izraelu) i Oresta Krasiwskiego (Kultura a globalizacja: problemy zasadnicze).
URI: http://hdl.handle.net/10593/25587
ISBN: 978-83-232-3598-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AHG_XXII_Ksenicz_Wasilkiewicz_red._W_kregu.pdf3.83 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.