Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25658
Title: Patriotyzm - nacjonalizm - ojkofobia w myśli Rogera Scrutona
Authors: Brzechczyn, Krzysztof
Keywords: patriotyzm
nacjonalizm
ojkofobia
naród
Roger Scruton
świadomość narodowa
Issue Date: 29-Jun-2020
Citation: Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, 2020, t. 29, nr 1, s. 51-62
Abstract: Celem artykułu jest prezentacja poglądów Rogera Scrutona w kwestii patriotyzmu i dwóch postaw zagrażających właściwemu umiłowaniu ojczyzny: nacjonalizmu i ojkofobii. Patriotyzm w ujęciu Scrutona oznacza poczucie lojalności wobec ludzi zamieszkujących pewne terytorium, podzielających wspólną kulturę, obyczaje i historię. Tak rozumiane poczucie lojalności narodowej jest z natury rzeczy pokojowe i stabilizuje praktykę demokratyczną. Obok patriotyzmu, Scruton wyróżnia jeszcze dwie inne postawy: uwielbienia oraz niechęci wobec własnego narodu. Ta pierwsza postawa, przeradzając się w nacjonalizm deifikuje naród, prowadziła do licznych wojen i konfliktów w historii, natomiast postawa niechęci wobec własnego narodu (ojkofobia) stanowi uzasadnienie rozwoju instytucji ponadnarodowych, które ograniczając suwerenność demokratycznego państwa narodowego, pośrednio ograniczają władzę ludu. W końcowej części artykułu zamierzam sparafrazować obrazy narodu zakładane w postawie nacjonalizmu, patriotyzmu i ojkofobii w aparaturze pojęciowej deformacyjnej koncepcji kultury Leszka Nowaka.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25658
DOI: pfns.2020.132970
ISSN: 1230-1493
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brzechczyn_PFIL_05_2020-01.pdf201.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.