Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25658
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBrzechczyn, Krzysztof-
dc.date.accessioned2020-06-30T08:08:31Z-
dc.date.available2020-06-30T08:08:31Z-
dc.date.issued2020-06-29-
dc.identifier.citationPrzegląd Filozoficzny - Nowa Seria, 2020, t. 29, nr 1, s. 51-62pl
dc.identifier.issn1230-1493-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25658-
dc.description.abstractCelem artykułu jest prezentacja poglądów Rogera Scrutona w kwestii patriotyzmu i dwóch postaw zagrażających właściwemu umiłowaniu ojczyzny: nacjonalizmu i ojkofobii. Patriotyzm w ujęciu Scrutona oznacza poczucie lojalności wobec ludzi zamieszkujących pewne terytorium, podzielających wspólną kulturę, obyczaje i historię. Tak rozumiane poczucie lojalności narodowej jest z natury rzeczy pokojowe i stabilizuje praktykę demokratyczną. Obok patriotyzmu, Scruton wyróżnia jeszcze dwie inne postawy: uwielbienia oraz niechęci wobec własnego narodu. Ta pierwsza postawa, przeradzając się w nacjonalizm deifikuje naród, prowadziła do licznych wojen i konfliktów w historii, natomiast postawa niechęci wobec własnego narodu (ojkofobia) stanowi uzasadnienie rozwoju instytucji ponadnarodowych, które ograniczając suwerenność demokratycznego państwa narodowego, pośrednio ograniczają władzę ludu. W końcowej części artykułu zamierzam sparafrazować obrazy narodu zakładane w postawie nacjonalizmu, patriotyzmu i ojkofobii w aparaturze pojęciowej deformacyjnej koncepcji kultury Leszka Nowaka.pl
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectpatriotyzmpl
dc.subjectnacjonalizmpl
dc.subjectojkofobiapl
dc.subjectnaródpl
dc.subjectRoger Scrutonpl
dc.subjectświadomość narodowapl
dc.titlePatriotyzm - nacjonalizm - ojkofobia w myśli Rogera Scrutonapl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doipfns.2020.132970-
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brzechczyn_PFIL_05_2020-01.pdf201.1 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.