Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25671
Title: Sprawozdanie z warsztatów terenowych "Przybliżenia: Łemkowszczyzna na styku kultur"
Authors: Ksenicz, Igor
Keywords: Łemkowszczyzna
Łemkowie
Issue Date: 27-Dec-2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Ksenicz I. 2019, Sprawozdanie z warsztatów terenowych "Przybliżenia: Łemkowszczyzna na styku kultur", Studia Europaea Gnesnensia, 20, s. 157-165.
Abstract: Tekst stanowi sprawozdanie z warsztatów terenowych "Przybliżenia: Łemkowszczyzna na styku kultur" zrealizowanych w dniach 13-19 maja 2019 roku przez studentów I roku studiów uzupełniających magisterskich na kierunku "komunikacja europejska". Moduł „Przybliżenia” został sfinansowany z budżetu projektu „Uniwersytet Jutra” realizowanego przez UAM w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”. Celami modułu było: zapoznanie studentów z grupą etniczną Łemków i jej kulturą, wzmocnienie w studentach cechy otwartości na inne kultury oraz integracja studentów poprzez wspólną pracę badawczą.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25671
DOI: 10.14746/seg.2019.20.11
ISSN: 2082-5951
Appears in Collections:Artykuły naukowe (IKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
igor-ksenicz.pdf2.37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.