Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25777
Title: System rejestracji ukarań za popełnienie wykroczenia
Other Titles: Database system for registration of misdemeanours
Authors: Laskowski, Łukasz
Keywords: prawo wykroczeń
misdemeanours law
rejestracja wykroczeń przeciwko mieniu
register of misdemeanours against property
Krajowy Rejestr Karny
National Criminal Register
Centralna Ewidencja Kierowców
National Driver Register
zatarcie ukarania
expungement of penalty
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10, s. 207-220
Abstract: W artykule omówiono powszechne systemy rejestracji wykroczeń ze szczególnym uwzględnieniem rejestru wykroczeń przeciwko mieniu. Krytycznie oceniono szeroki katalog przetwarzanych informacji i ograniczenie prawa dostępu osoby figurującej w ewidencji do danych na jej temat. Przedstawiono wnioski dotyczące okresu przetwarzania danych w rejestrze, usuwania z niego informacji w związku z zatarciem ukarania i przyznania dostępu osobie pokrzywdzonej do danych na swój temat i danych sprawcy wykroczenia.
The article discusses the common database systems for registration of misdemeanours, with particular focus on the register of misdemeanours against property. Both the catalogue with processed information, as well as the limitation of the right to access to the information by the person listed therein, raised serious concerns. The author offered some proposals regarding the period of processing data in the register, erasure of information in connection with the expungement of penalty and granting access to the aggrieved to its data and the data of the offender.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25777
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_LASKOWSKI.pdf290.91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.