Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25778
Title: Problematyka zaskarżania uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych
Other Titles: Filing an appeal against resolutions of supervisory boards in companies
Authors: Mizerski, Dominik
Keywords: uchwały rad nadzorczych
resolutions of supervisory boards
zaskarżanie uchwał
appealing against resolutions
spółki kapitałowe
capital companies
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10, s. 221-235
Abstract: Artykuł przedstawia kwestie związane z problematyką charakteru prawnego uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych oraz podstawą ich zaskarżania. W artykule zaprezentowano zmienność stanowisk orzecznictwa oraz doktryny na przedstawioną problematykę. Ewaluowały one począwszy od braku możliwości zaskarżania uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych, poprzez ich zaskarżanie w drodze analogicznego stosowania przepisów o zaskarżaniu zgromadzeń spółek kapitałowych, aż do ostatecznego zaakceptowania dopuszczalności ich zaskarżania w drodze powództwa o ustalenie. W opracowaniu wskazano również na korzyści oraz zagrożenia związane z przyjęciem jednego z przedstawionych stanowisk.
The article presents issues connected with the problem of legal character of resolutions of supervisory board in capital companies and the basis for filing an appeal against them. The paper refers to the variability of doctrine and jurisprudence views on the presented issue. The views evolved from the inability to file an appeal against resolutions of supervisory boards in companies, through the admissibility of the appeal by applying relevant provisions concerning resolutions of general meetings in companies, up to the standpoint regarding the possibility of appealing against them by bringing an action for establishment. The article indicates also benefits and risks of adopting one of the presented positions.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25778
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_MIZERSKI.pdf314.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.