Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25778
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMizerski, Dominik-
dc.date.accessioned2020-09-16T07:26:51Z-
dc.date.available2020-09-16T07:26:51Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationZeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10, s. 221-235pl
dc.identifier.issn2299-2774-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25778-
dc.description.abstractArtykuł przedstawia kwestie związane z problematyką charakteru prawnego uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych oraz podstawą ich zaskarżania. W artykule zaprezentowano zmienność stanowisk orzecznictwa oraz doktryny na przedstawioną problematykę. Ewaluowały one począwszy od braku możliwości zaskarżania uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych, poprzez ich zaskarżanie w drodze analogicznego stosowania przepisów o zaskarżaniu zgromadzeń spółek kapitałowych, aż do ostatecznego zaakceptowania dopuszczalności ich zaskarżania w drodze powództwa o ustalenie. W opracowaniu wskazano również na korzyści oraz zagrożenia związane z przyjęciem jednego z przedstawionych stanowisk.pl
dc.description.abstractThe article presents issues connected with the problem of legal character of resolutions of supervisory board in capital companies and the basis for filing an appeal against them. The paper refers to the variability of doctrine and jurisprudence views on the presented issue. The views evolved from the inability to file an appeal against resolutions of supervisory boards in companies, through the admissibility of the appeal by applying relevant provisions concerning resolutions of general meetings in companies, up to the standpoint regarding the possibility of appealing against them by bringing an action for establishment. The article indicates also benefits and risks of adopting one of the presented positions.pl
dc.language.isopolpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAMpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectuchwały rad nadzorczychpl
dc.subjectresolutions of supervisory boardspl
dc.subjectzaskarżanie uchwałpl
dc.subjectappealing against resolutionspl
dc.subjectspółki kapitałowepl
dc.subjectcapital companiespl
dc.titleProblematyka zaskarżania uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowychpl
dc.title.alternativeFiling an appeal against resolutions of supervisory boards in companiespl
dc.typeArtykułpl
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_MIZERSKI.pdf314.25 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.