Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25779
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPawlak, Patryk-
dc.date.accessioned2020-09-16T07:27:06Z-
dc.date.available2020-09-16T07:27:06Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationZeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10, s. 237-249pl
dc.identifier.issn2299-2774-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25779-
dc.description.abstractCelem niniejszego artykułu jest omówienie problematyki związanej z obowiązkami prawnymi wynikającymi z zawieranych umów ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ostatnie zmiany prawne dotyczące branży ubezpieczeniowej skupiły się głównie na ubezpieczonym. Celem nowelizacji było wzmocnienie pozycji prawnej ubezpieczonego poprzez nadanie tymże podmiotom nowych praw podmiotowych. Cześć spośród nowelizowanych regulacji wywarła wskazany efekt, jednak praktyka rynku pokazała, iż ma to miejsce kosztem pozycji prawnej ubezpieczającego, co w istocie nadało poczynionym zmianom wiele kontrowersji. Artykuł przedstawia kilka problemów związanych z omawianymi nowelizacjami.pl
dc.description.abstractThe aim of this paper is to highlight issues associated with legal obligations related to insurance agreements on someone else’s account. The recent legal changes regarding the issue of insurance are in most cases focused on the insured. The aim of the amendment was to provide the insured with more rights in order to strengthen its legal position. Many of those legislative changes are helpful and indeed required, but it often seems that the legal position of a policyholder is forgotten and, as a consequence, the amendments made are construed as controversial. The paper illustrates a few problems related with the discussed regulations.pl
dc.language.isopolpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAMpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectprawo ubezpieczeniowepl
dc.subjectinsurance lawpl
dc.subjectubezpieczenia na cudzy rachunekpl
dc.subjectinsurance contracts on someone else’s accountpl
dc.subjectOWUpl
dc.subjectterms and conditions of insurancepl
dc.titlePozycja prawna ubezpieczającego w ubezpieczeniach na cudzy rachunekpl
dc.title.alternativeLegal position of the policyholder in insurance contracts for someone else’s accountpl
dc.typeArtykułpl
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_PAWLAK.pdf305.56 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.