Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25848
Title: Polityka Unii Europejskiej wobec Rundy Rozwoju WTO
Other Titles: The European Union’s Policy towards the WTO Development Round
Authors: Skrzypczyńska, Joanna
Keywords: Unia Europejska
WTO
negocjacje
Runda Rozwoju
European Union
negotiations
WTO
Doha Round
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2020, nr 3, ss. 5-20.
Abstract: Unia Europejska jest bardzo aktywnym uczestnikiem negocjacji w ramach Rundy Rozwoju WTO. Negocjacje w sprawie rolnictwa, dostępu do rynków dla towarów przemysłowych, inwestycji są szczególnie trudne i czasochłonne. Celem pracy była analiza pozycji negocjacyjnej Unii Europejskiej w wybranych obszarach. W pracy przyjęto tezę o defensywnym charakterze propozycji UE w zakresie negocjacji rolnych i ofensywnej propozycji negocjacyjnej w zakresie dostępu do rynków dla towarów przemysłowych.
The European Union is a key and active player in the WTO Doha Development Round. These negotiations on agriculture, access to markets for industrial goods and investments are particularly difficult and time-consuming. The aim of this paper is to analyze the European Union’s negotiating position in these selected areas. In order to achieve the goal of the paper, a thesis has been assumed regarding the defensive nature of the EU’s proposal in the field of agricultural negotiations, while taking an offensive negotiating position in the field of access to markets for industrial goods.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25848
DOI: 10.14746/ssp.2020.3.1
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2020, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01-Skrzypczynska.pdf337.84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.