Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25851
Title: Dialog na łamach tygodników opinii w Polsce – rzeczywistość czy mistyfikacja?
Other Titles: Dialog in the Weekly Magazines in Poland – Reality or Mystification?
Authors: Bäcker, Roman
Lewandowska, Maria
Keywords: dialog
polemika dziennikarska
dziennikarz
argumentacja
dialogue
journalistic polemics
journalist
argumentation
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2020, nr 3, ss. 65-82.
Abstract: Celem artykułu było zbadanie, jaki jest poziom dialogiczności w tygodnikach opinii w Polsce. Hipoteza zakładała, że redakcje często poruszają te same tematy, ale w dyskusji trudno znaleźć merytoryczne odpowiedzi na argumenty drugiej strony sporu. Badanie wykazało, że dziennikarze poruszają te same kwestie zdecydowanie rzadziej, niż mogłoby się wydawać. Najczęściej powtarzającymi się kwestiami są zwykle najważniejsze tematy, odnoszące się do bieżących wydarzeń politycznych. Dziennikarze nawiązują wzajemnie do swoich artykułów, wykorzystując zarówno argumenty merytoryczne, jak i erystyczne.
The article examines how weekly magazines carry out journalistic dialog in Poland. The hypothesis related to editorials proposes that they often address the same topics, but fail to use substantive arguments when discussing the problem. The study shows that journalists do not touch upon the same topics as often as it might seem. The topics that tend to repeat across journals are most often the most important issues related to current political events. Journalists refer to each other in their articles using substantive and eristic arguments.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25851
DOI: 10.14746/ssp.2020.3.4
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2020, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04-Backer_Lewandowska.pdf340.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.