Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25852
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNesteriak [Нестеряк], Julia [Юлия]-
dc.contributor.authorCisak [Цисак], Wojciech [Войцех]-
dc.date.accessioned2020-10-15T08:39:15Z-
dc.date.available2020-10-15T08:39:15Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationŚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2020, nr 3, ss. 83-112.pl
dc.identifier.issn1731-7517-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25852-
dc.description.abstractСтатья рассматривает формирование современной коммуникационной системы, обусловленное развитием новых технологий, а также роль СМИ в дальнейшем укреплении открытости общества и прозрачности государственного управления. В частности, обсуждается использование Интернета в украинской, европейской и мировой системах государственного управления. Подчеркивается необходимость использования новых медиа в процессе информирования общественности о правительстве и государственной деятельности.pl
dc.description.abstractW artykule rozpatrywane jest kształtowanie współczesnego systemu komunikacji, uwarunkowane rozwojem nowych technologii, a także rola mass mediów w dalszym umocnieniu otwartości społeczeństwa i przejrzystości zarządzania przez państwo. W szczególności analizowane jest wykorzystanie Internetu w ukraińskim, europejskim i światowym systemie zarządzania państwowego. Podkreśla się konieczność wykorzystywania nowych mediów w procesie informowania społeczeństwa o rządzie i działalności.pl
dc.description.abstractThe article examines the forming of the modern communications system in relation to the development of new technologies and discusses the role of the media in the progressing consolidation of society’s openness and transparency of public administration. In particular, the questions of using the internet in Ukrainian, European and global public administration are discussed in the article. The need to use new media in the process of informing the public about the government and the state activity is emphasized.pl
dc.language.isoruspl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniupl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectкоммуникационная системаpl
dc.subjectинформационная открытостьpl
dc.subjectмедиаpl
dc.subjectпрозрачность государственного управленияpl
dc.subjectsystem komunikacjipl
dc.subjectotwartość informacyjnapl
dc.subjectmediapl
dc.subjectprzejrzystość zarządzania państwempl
dc.subjectcommunication systempl
dc.subjectinformational opennesspl
dc.subjectmediapl
dc.subjecttransparency of state administrationpl
dc.titleГосударство и медиа в контексте глобализации коммуникационной системыpl
dc.title.alternativePaństwo i media w kontekście globalizacji systemu komunikacjipl
dc.title.alternativeState and Media in the Context of the Globalization of the Communications Systempl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/ssp.2020.3.5-
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2020, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05-Niestriak_Cisak.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.