Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25853
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBeglerović, Nađa-
dc.date.accessioned2020-10-15T08:39:59Z-
dc.date.available2020-10-15T08:39:59Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationŚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2020, nr 3, ss. 113-132.pl
dc.identifier.issn1731-7517-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25853-
dc.description.abstractThe article explores Milorad Dodik’s rhetoric and nationalist discourse in Bosnia and Herzegovina (BiH). It seeks to shed light on the intricacies of the politics of the current Serb member of the tripartite Presidency of BiH by analyzing a number of television interviews and the speeches Dodik delivered at the celebration of the RS Day on January 9, 2017–2020. Unfortunately, BiH continues its struggle with divisive identity politics, which perpetuates the nationalist paradigm of the nation. Identity politics plays an integral part in the construction of “we” versus “them,” and underlies the lack of a “national identity.” The analysis will reveal Dodik’s political strategies and offer a glimpse into his ideology and views of BiH as well as his vision and long-term objectives for the Republika Srpska (RS). Moreover, the article examines linguistic practices and seeks to answer the following research questions: how does Dodik view BiH, and what are his long-term goals for RS? Has identity politics influenced the emergence of referendums in RS? What could the referendums proposed and already held in the RS mean for the future of BiH and its national identity?pl
dc.description.abstractTen artykuł bada dyskurs polityczny Milorada Dodika, obecnego serbskiego członka trójstronnej prezydencji w Bośni i Hercegowinie (BiH), i zwraca uwagę na zawiłości jego polityki. Analizuje szereg wywiadów telewizyjnych z Miloradem Dodikiem i przemówienia, które wygłosił podczas uroczystości 9 stycznia 2017 r. Niestety, BiH nadal zmaga się z dzielącą polityką tożsamości, która utrwala nacjonalistyczny paradygmat narodu. Polityka tożsamości odgrywa integralną rolę w konstruowaniu „my” kontra „oni” i leży u podstaw braku „tożsamości narodowej”. Analiza ujawnia strategie polityczne Dodika i zwraca uwagę na jego ideologię i poglądy na BiH, a także na jego wizję i długoterminowe cele dla RS. Nadto, ujawnia polityczny cel tych wywiadów i przemówień. Artykuł analizuje praktyki językowe i stara się odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: Jak Dodik postrzega BiH i jakie są jego długoterminowe cele w RS? Czy polityka tożsamości wpłynęła na przeprowadzenie referendów w RS? Jaki wpływ na przyszłość BiH i jej tożsamość narodową mogą mieć zaproponowane i przeprowadzone referenda?pl
dc.language.isoengpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniupl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectreferendumpl
dc.subjectnational identitypl
dc.subjectidentity politicspl
dc.subjectdiscourse-historical analysispl
dc.subjectBosnia and Herzegovinapl
dc.subjectMilorad Dodikpl
dc.subjectreferendumpl
dc.subjecttożsamość narodowapl
dc.subjectpolityka tożsamościpl
dc.subjectanaliza historyczno-dyskursywnapl
dc.subjectBośnia i Hercegowinapl
dc.subjectMilorad Dodikpl
dc.titleMilorad Dodik’s Use of Contentious Rhetoric in (De)constructing Bosnia and Herzegovina’s Identity: A Discourse-Historical Analysispl
dc.title.alternativeKontrowersyjna retoryka Milorada Dodika w (de)konstrukcji tożsamości Bośni i Hercegowiny. Analiza historyczno-dyskursywnapl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/ssp.2020.3.6-
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2020, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06A-Beglerovic.pdf320.52 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.