Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25869
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAdamczak-Krysztofowicz, Sylwia. Promotor-
dc.contributor.advisorSzczepaniak-Kozak, Anna. Promotor-
dc.contributor.authorJaszczyk-Grzyb, Magdalena-
dc.date.accessioned2020-10-22T10:30:20Z-
dc.date.available2020-10-22T10:30:20Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25869-
dc.descriptionWydział Neofilologiipl
dc.description.abstractGłównym celem pracy jest analiza porównawcza jakościowa i ilościowa danych korpusowych zawierających mowę nienawiści ze względu na przynależność etniczną i narodową w języku polskim i niemieckim. Badany dyskurs nienawistny dotyczy czterech wybranych grup (Muzułmanie, Romowie, Ukraińcy i Żydzi). Wypracowano metodologię łączącą w sobie założenia krytycznej analizy dyskursu i lingwistyki korpusowej. W toku analizy jakościowej zidentyfikowano nienawistne praktyki dyskursywne dla poszczególnych grup mniejszościowych i zaprezentowano je w perspektywie komparatywnej. Następnie dokonano analizy list frekwencyjnych, list słów kluczy, kolokacji i konkordancji. Zgromadzono pierwsze porównywalne korpusy mowy nienawiści ze względu na przynależność etniczną i narodową w polskiej i niemieckiej komunikacji internetowej, zawierające publiczne posty i komentarze zamieszczane na portalu społecznościowym Facebook. Przeanalizowano łącznie 1 185 postów, w tym kilka tysięcy komentarzy z lat 2018–2019 oraz ze stycznia 2020 roku.pl
dc.description.abstractThe main aim of the study was to analyse, in a qualitative and quantitative manner, corpus data containing hate speech motivated by prejudice grounded in xenophobia and to compare representative datasets in Polish and German. The analysed hate discourse concerns four selected groups (Muslims, Roma, Ukrainians and Jews). The methodology developed in the present thesis combined the assumptions of critical discourse analysis and corpus linguistics. In the course of the qualitative analysis, distinctive hateful discursive practices were identified and presented from a comparative perspective. Subsequently, frequency lists, key word lists, collocations and concordances were analysed (at the quantitative stage of the study). This research enabled gathering the first comparable corpora of xenophobically motivated hate speech coming from Polish and German Internet-mediated communication, specifically public posts and comments on the social network Facebook. A total of 1 185 posts were analysed, including numerous comments from 2018–2019 and January 2020.pl
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectmowa nienawiścipl
dc.subjectkomunikacja internetowapl
dc.subjectmedia społecznościowepl
dc.subjectkrytyczna analiza dyskursupl
dc.subjectlingwistyka korpusowapl
dc.subjecthate speechpl
dc.subjectInternet communicationpl
dc.subjectsocial mediapl
dc.subjectcritical discourse analysispl
dc.subjectcorpus linguisticspl
dc.titleMowa nienawiści ze względu na przynależność etniczną i narodową w komunikacji internetowej. Analiza porównawcza języka polskiego i niemieckiegopl
dc.title.alternativeEthnically and nationally motivated hate speech in Internet communication. Comparative analysis of Polish and Germanpl
dc.typeDysertacjapl
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Magdalena Jaszczyk-Grzyb_Rozprawa doktorska.pdf6.46 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.