Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25874
Title: Przemiany obyczaju w ponowoczesności. Od obyczajowości do gier obyczajowych
Authors: Bełkot, Andrzej
Keywords: kultura
teoria kultury
społeczno-regulacyjna koncepcja kultury
partycypacja w kulturze
postawa spontaniczna
postawa refleksyjna
kultura ponowoczesna
konstruktywizm kulturowy
obyczaj
gra
styl życia
moda
zabawa
estetyzacja
karnawalizacja
homo aestheticus
spacerowicz
homo ludens
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM
Citation: Bełkot A., Przemiany obyczaju w ponowoczesności. Od obyczajowości do gier obyczajowych, Poznań 2019.
Abstract: Książka Andrzeja Bełkota wpisuje się w aktualny nurt refleksji nad kulturą ponowoczesną, sięga do tematów chętnie podejmowanych przez socjologów, kulturoznawców, filozofów. Autora, reprezentującego poznańskie środowisko kulturoznawcze, szczególnie fascynują przemiany obyczaju obserwowane w kulturze najnowszej. Perspektywy przywoływane w książce to relacje: obyczaj a styl życia, obyczaj a moda, kategoria czasu w myśli ponowoczesnej i wreszcie – gry obyczajowe. Autor sięga do najnowszych zjawisk interakcji kulturowych we współczesnym mieście (np. „reedukacji obywatelskiej” czy praktyki wykonywania „selfie”).
URI: http://hdl.handle.net/10593/25874
ISBN: 978-83-64902-71-0
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Belkot_Przemiany obyczaju_REP.pdf3.54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons