Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25882
Title: An Analysis of NEETs Situation in UE-28 Countries and the Example of Netherlands
Other Titles: Analiza sytuacji młodzieży NEET w krajach UE-28 na przykładzie Holandii
Authors: Natalia, Kusa
Kinga, Jasiak
Keywords: NEETs generation
youth unemployment
unemployment in the European Union
NEETs in the Netherlands
supporting youth on the labor market
generacja NEETs
bezrobocie wśród młodzieży
bezrobocie w Unii Europejskiej
NEETs w Holandii
wspieranie młodzieży na rynku pracy
Issue Date: 2020
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2020, nr 3, s. 39-51.
Abstract: The aim of the article is to compare a NEET rate in EU-28 countries based on the most recent Eurostat statistical studies, and to solve a research problem concerning the situation of youth on the job market through answering a research question how did the NEETs situation change in the period under question which is 2008–2018. An increase of the negative trend of high unemployment among young people is constant, therefore it seems justified for the analysis to cover the period of ten years, which assumingly allows for the more complex assessment of the investigated issue. The analysis is supplemented by the case study of Netherlands which has the lowest NEET rate and as such stands as the example for the other European countries to follow.
Celem artykułu jest zaprezentowanie zróżnicowania wskaźnika NEET wśród państw UE-28 na podstawie najnowszych badań statystycznych Eurostatu. Analiza obejmuje przedział czasowy od roku 2008, jako okresu pokryzysowego, aż do roku 2018. Efektem realizacji celu pracy powinna być odpowiedź na pytanie, jak zmieniła się sytuacja NEETs na przestrzeni dekady. Problem badawczy w niniejszym artykule dotyczy przede wszystkim sytuacji młodych ludzi na rynku pracy UE. W związku z utrzymującym się negatywnym trendem wysokiego bezrobocia wśród młodzieży, wydaje się być uzasadnione przeanalizowanie go z perspektywy dziesięcioletniej, która pozwala na bardziej kompleksową ocenę zagadnienia. Analiza zostanie uzupełniona o badanie dotyczące tego, w jaki sposób z problemem radzi sobie Holandia, czyli państwo, które od lat notuje najniższe wskaźniki NEETs i dla wielu innych członków UE pozostaje wzorem do naśladowania.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25882
DOI: 10.14746/pp.2020.25.3.4
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2020, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04-Jasiak_Kusa.pdf650.82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.