Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25903
Title: Pojęciowa konstrukcja świata religijnego. Przekonania religijne a procesy poznawcze
Authors: Sztajer, Sławomir
Keywords: przekonania religijne
procesy poznawcze
artefakty
język
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM
Citation: Sztajer S., Pojęciowa konstrukcja świata religijnego. Przekonania religijne a procesy poznawcze, poznań 2018.
Abstract: Publikacja stanowi udaną próbę scharakteryzowania złożoności filozoficznej refleksji nad religią w kontekście poszukiwania determinantów przekonań religijnych. Sławomir Sztajer stara się wyjaśnić, jak powstają i jakie funkcje pełnią przekonania religijne. Pokazuje z jednej strony tendencje do nadmiernego upraszczania tej problematyki, a z drugiej ogromną złożoność zjawisk religijnych. Autor podjął wiele kwestii centralnych dla tej problematyki, prowadząc swoje rozważania na płaszczyźnie szeroko rozumianych nauk humanistycznych. Wydaje się, że autorowi bliski jest pogląd, iż dociekania dotyczące przekonań religijnych cechuje odrębność prowadząca do ich rozpatrywania w szerokim kontekście poznawczego uniwersalizmu.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25903
ISBN: 978-83-64902-56-7
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sztajer_Pojeciowa_konstrukcja_REP.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons