Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25952
Title: Mariusz Mamczarek, Ochrona zbiorowych praw i interesów konsumentów, pacjentów oraz pasażerów w transporcie kolejowym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem, seria Komentarze & Linia orzecznicza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, ss. 192, ISBN 978-83-8158-480-7
Authors: Jachimowicz-Jankowska, Paulina
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo naukowe UAM
Citation: Studia Prawa Publicznego nr 2(30), 2020 s. 203-213
URI: http://hdl.handle.net/10593/25952
DOI: 0.14746/spp.2020.2.30.8
ISBN: 2300-3936
Appears in Collections:Studia Prawa Publicznego, 2020, Nr 2 (30)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SPP 2020(30)2_preg-pism_Paulina_Jachimowicz_Jankowska.pdf190.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.