Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25999
Title: "Wartki nurt rzeki" – idee hermeneutyki radykalnej w twórczości Władimira Makanina oraz mikropowieści "Za późno" i "Utrata" Władimira Makanina
Authors: Tyczko, Krzysztof
Advisor: Waligórska-Olejniczak, Beata
Królikiewicz, Natalia
Editors: Tyczko, Krzysztof
Translator: Tyczko, Krzysztof
Keywords: Władimir Makanin
literatura rosyjska
utrata
czas
filozofia
hermeneutyka
John Caputo
John Caputo
Vladimir Makanin
Russian literature
the loss
the time
philosophy
hermeneutics
John Caputo
Gianni Vattimo
translation
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Rys
Citation: Tyczko, Krzysztof, "Wartki nurt rzeki" – idee hermeneutyki radykalnej w twórczości Władimira Makanina oraz mikropowieści "Za późno" i "Utrata" Władimira Makanina, Poznań 2020, ss.275.
Series/Report no.: Dysertacje Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu;6
Abstract: W pierwszej części książki autor porównuje twórczość Władimira Makanina z ideami hermeneutyki radykalnej Johna Caputo i Gianni Vattimo. Część druga zawiera tłumaczenia na język polski dwóch mikropowieści Władimira Makanina – „Za późno” (ros. „Отставший”) i „Utrata” (ros. „Утрата”).
In the first part of the book, the author compares the works of Vladimir Makanin with the ideas of radical hermeneutics by John Caputo and Gianni Vattimo. The second part contains translations into Polish of two tales by Vladimir Makanin – „Za późno” („Too late”, in Russian „Отставший”) and „Utrata” („The Loss”).
URI: http://hdl.handle.net/10593/25999
DOI: 10.48226/dwnuam.978-83-66666-13-9_2020.6
ISBN: 978-83-66666-13-9
Appears in Collections:Dysertacje Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0006 DWN UAM - Tyczko Krzysztof.pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons