Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26080
Title: Udział przedsiębiorstw w podejmowaniu decyzji publicznych w sferze gospodarczej na poziomie lokalnym
Other Titles: Participation of enterprises in making public decisions in the economic sphere at the local level
Authors: Antkowiak, Paweł
Kmieciak, Robert
Keywords: Gospodarka regionalna
Regional economy
Struktura zarządzania
Management structure
Issue Date: 2015
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, z.1, 2015, s. 289-309.
Abstract: W dzisiejszych czasach przestarzałe lokalne tworzenie polityki jest wyczerpane. Wydaje się, że powinniśmy w coraz większym stopniu włączać do struktury zarządzania podmioty zewnętrzne, aby usprawnić i zracjonalizować proces podejmowania decyzji publicznych, co bezpośrednio wpływa na rozwój gospodarczy regionu.
Sponsorship: Nowadays, outdated local policy-making is exhausted. It seems that we should increasingly incorporate other-external entities into the management structure in order to streamline and rationalize the process of public decision-making, which directly affects the economic development of the region.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26080
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Udział przedsiębiorstw w podejmowaniu decyzji publicznych w sferze gospodarczej na poziomie lokalnym.pdf443.79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.