Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26138
Title: W obcej Leśmianii. Poezja Bolesława Leśmiana w przekładach na język angielski
Authors: Wieczorkiewicz, Aleksandra
Keywords: Bolesław Leśmian
English translations
Literary studies
Translation studies
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne
Abstract: Choć powszechna opinia głosi, że Bolesław Leśmian jest „poetą nieprzetłumaczalnym”, jego twórczość doczekała się licznych przekładów – między innymi na język rosyjski, niemiecki, angielski czy hebrajski. Niniejsza książka jest próbą prześledzenia przekładowych wcieleń poezji Leśmiana w angielszczyźnie oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy i jak „poeta niemożliwy” – twórca języka idiomatycznego, pełnego neologizmów, poddanego rygorom rytmu i rymu, nasyconego myślą filozoficzną i mocnymi kolorami słowiańskości – może zaistnieć w tłumaczeniu. Rozważania nad związkami myśli Leśmianowskiej z przekładem, aneks zbierający angielskie translacje jego utworów, a przede wszystkim analizy Ballady bezludnej, Dusiołka, Srebronia czy Urszuli Kochanowskiej w tłumaczeniach (m.in. Rochelle Stone, Sandry Celt, Mariana Polaka-Chlabicza i Krzysztofa Bartnickiego) stanowią propozycję czytelniczą dla wszystkich zainteresowanych zarówno poezją autora Łąki, jak i przekładem literackim.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26138
ISBN: 978-83-65666-62-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WFPiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aleksandra Wieczorkiewicz_W obcej Leśmianii. Aleksandra Wieczorkiewicz_Poezja Bolesława Leśmiana w przekładach na język angielski (2019) (2019).pdf2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.