Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26190
Title: Elektroniczne głosowanie w opiniach Polaków. Postawy i poglądy na temat e-voting
Other Titles: Electronic voting in the opinions of Poles. Attitudes and views on e-voting
Authors: Musiał-Karg, Magdalena
Keywords: e-voting
elektroniczne głosowanie
e-głosowanie
e-demokracja
opinie Polaków
Issue Date: 2020
Publisher: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Citation: Musiał-Karg M., Elektroniczne głosowanie w opiniach Polaków. Postawy i poglądy na temat e-voting, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2020, s.252.
Abstract: Elektroniczne głosowanie jako innowacyjne narzędzie udziału w wyborach i referendach jest rozwiązaniem coraz częściej dyskutowanym w wielu państwach Europy i świata. Idea wdrożenia e-voting (szczególnie w formie zdalnego głosowania przez internet – i-voting) stała się popularna w wielu państwach jako naturalne następstwo rozwoju technologicznego i procesów cyfryzacji. Pandemia Covid-19 stała się także istotnym bodźcem podejmowania działań, zmierzających do wdrożenia e-voting. Tematem rozważań w niniejszej pracy są zmiany, jakie dotykają współczesne demokracje w wyniku zastosowania ICT, ze szczególnym uwzględnieniem procedur głosowania w wyborach. Przedmiotem analizy empirycznej są poglądy i deklarowane postawy Polaków na temat elektronicznego głosowania (szczególnie w formie online voting) rozpatrywane z perspektywy różnych zmiennych o charakterze demograficznym i politycznym. Prezentowane wyniki badań mają więc znaczenie nie tylko dla rozwoju nauki w kontekście wyzwań stojących przed współczesną demokracją, ale są także ważne dla samych wyborców, stanowiąc jednocześnie istotną wskazówkę dla elit politycznych tworzących prawo wyborcze czy specjalistów kształtujących systemy głosowania online.
Sponsorship: Publikacja powstała w ramach projektu „E-voting jako alternatywna procedura głosowania w elekcjach państwowych. Doświadczenia wybranych państw a perspektywy wdrożenia e-głosowania w Polsce” – finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2014/15/B/HS5/01358).
URI: https://hdl.handle.net/10593/26190
ISBN: 978-83-66740-06-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E-voting w opiniach Polaków.pdf3.98 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons