Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26212
Title: Samotne macierzyństwo w różnych odsłonach
Authors: Włodarczyk, Ewa
Keywords: samotne matki
samotne macierzyństwo
monoparentalność
Issue Date: 31-Jan-2021
Citation: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2021, tom 596, nr 1, s. 3-17
Abstract: Artykuł poświęcony jest matkom samotnie wychowującym dzieci, nazywanym także „samodzielnymi matkami” lub „solomatkami”. Celowo uwaga zogniskowana jest tutaj nie na ich dzieciach, lecz na nich samych i uwarunkowaniach ich sytuacji, powiązanych z przyczynami monoparentalności (trwałej i czasowej). Przegląd różnych oblicz samotnego macierzyństwa, jaki zostanie tu zaprezentowany – w oparciu o propozycję wyróżnienia ich typów przez Ewę Kozdrowicz – uwydatnia jego heterogeniczność. W każdym typie samotnego macierzyństwa można wskazać doświadczane problemy częściowo podobne, lecz częściowo także zróżnicowane. Ta specyfika każdego z omówionych tu typów samotnego macierzyństwa wymusza nieszablonowość myślenia o nich, jak również konieczność odmienności i różnorodności form wsparcia społecznego.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26212
DOI: 10.5604/01.3001.0014.6895
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Włodarczyk E._Samotne macierzyństwo w różnych odsłonach.pdf325.52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.