Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26214
Title: Zaburzenia związane z używaniem alkoholu – obraz i możliwości pomocy
Authors: Włodarczyk, Ewa
Editors: Karaszewska, Hanna
Keywords: problemy alkoholowe
uzależnienie od alkoholu
wsparcie
terapia uzależnień
alcohol problems
addiction therapy
support
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: W: Człowiek w pułapce problemów. Psychospołeczne problemy jednostki oraz instytucjonalne i pozainstytucjonalne sposoby ich rozwiązywania. Red. nauk.: Hanna Karaszewska
Series/Report no.: Psychologia i Pedagogika - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Abstract: Powolnie i z trudem zmieniało się (i nadal zmienia) rozumienie problemów, jakie generuje używanie i nadużywanie alkoholu oraz podejście do osób, które wpadły w tę „alkoholową pułapkę”. Wraz ze zmianą paradygmatów myślenia o problemach alkoholowych i osobach ich doświadczających, stopniowej przemianie ulega także praktyka wsparcia dla tej kategorii osób (jej założenia, organizacja oraz realizacja koncepcji).
URI: https://hdl.handle.net/10593/26214
ISBN: 978-83-232-3707-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wlodarczyk_E_Zaburzenia związane z używaniem alkoholu.pdf301.14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.