Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26264
Title: Nowa frazeologia publicystyczna
Other Titles: New phraseology in publicism
Authors: Dziamska-Lenart, Gabriela
Fliciński, Piotr
Keywords: frazeologia
nowe jednostki frazeologiczne
frazem
media
phraseology
new phraseological units
phrasem
media
Issue Date: 2016
Citation: Poznańskie Spotkania Językoznawcze 2016, nr 31, pp. 11-25.
Abstract: PL Artykuł ukazuje mechanizmy powstawania nowych jednostek frazeologicznych we współczesnym języku polskim. Autorzy prezentują trzy typy innowacji frazeologicznych, wyrażeń rzeczownikowych, np. szklany sufit, efekt cappuccino, aksamitna rewolucja, które pojawiają się w tekstach publicystycznych i w mediach elektronicznych. Swoje badania opierają również na danych z Narodowego Korpusu Języka Polskiego. Celem analiz jest ukazanie budowy i właściwości semantycznych nowych wyrażeń frazeologicznych opartych na schemacie efekt + czego/kogo, rewolucja + jaka/czego (tzw. matryce frazemotwórcze). EN The article is concentrated on the specifics of construction of new phraseological units in the contemporary Polish language. In the article have been presented tree types of noun phrases, which occur in media and in journalistic texts (for example szklany sufit – glass ceiling, efekt cappuccino, aksamitna rewolucja). The analysis includes, inter alia, data of National Corpus of Polish. The aim of the study is to describe the language status and properties of the latest phrasems, the construction of which is based on a specific scheme (phrasematic matrix): efekt + czego/kogo, rewolucja + jaka/czego. According to the observations made in the article, the meaning of the considered phraseological expressions is being modified and their use expands.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26264
DOI: 10.14746/psj.2016.31.1
ISSN: 2082-9825
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WFPiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8015-Tekst artykułu-15670-1-10-20170622.pdfNowa frazeologia publicystyczna8.21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons