Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26329
Title: Zastosowania neurofeedbacku w edukacji matematycznej: Eksperyment SpeedMath z udziałem uczniów wyższych klas szkoły podstawowej
Authors: Przybyła, Tomasz
Duszczak, Maria
Kruszwicka, Agnieszka
Rochatka, Weronika
Klichowski, Michał
Editors: Przybyła, Tomasz
Keywords: edukacja matematyczna
neuronauka poznawcza
neurofeedback
biofeedback
EEG
trening mózgu
trening poznawczy
edukacja dziecka
Issue Date: 22-Jun-2021
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Przybyła, T., Duszczak, M., Kruszwicka, A., Rochatka, W. i Klichowski, M. (2021). Zastosowania neurofeedbacku w edukacji matematycznej: Eksperyment SpeedMath z udziałem uczniów wyższych klas szkoły podstawowej. W: T. Przybyła (red), Liczby w cyfrowym świecie. Rozmowy o współczesnej edukacji matematycznej dziecka (pp. 101-123). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Series/Report no.: PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA;336
Abstract: Choć neurofeedback jest szeroko wykorzystywany w edukacji, trudno jest określić poziom skorelowania dostarczanych przez niego neuroparametrów z „realnymi” atrybutami uczących się matematyki, a w konsekwencji ocenić potencjał stosowania neurofeedbacku w edukacji matematycznej. Jaki byłby bowiem jego sens, gdyby tego typu parametry okazały się jedynie nieskorelowanymi z rzeczywistością artefaktami? W tym projekcie postanowiliśmy zatem sprawdzić, czy dane (neuroparametry) generowane przez MindWave (jedno z najpopularniejszych narzędzi neurofeedbacku) podczas wykonywania zadań arytmetycznych (w przypadku naszego eksperymentu były to ćwiczenia zaimplementowane w grę SpeedMath) są skorelowane z różnymi cechami poznawczymi ucznia czy innego typu danymi dotyczącymi jego funkcjonowania umysłowego. Postawiliśmy hipotezę, że średnia wysoka koncentracja podczas wykonywania zadania matematycznego czy umiejętność jej kontrolowania podczas takiego zadania, stanowiące rdzeń neuroanalityczny arytmetycznego treningu biofeedback EEG, powinny korelować z małą liczbą błędów dokonywanych podczas obliczeń, czy z ogólnymi dobrymi kompetencjami matematycznymi, a także z wysokimi wskaźnikami umiejętności koncentrowania się obliczonymi innymi – nie opartymi na EEG – metodami. I vice versa. Uzyskane przez nas wyniki okazały się bardzo zaskakujące i rzucają one nowe światło na to, który z parametrów generowanych przez urządzenia typu MindWave warto wykorzystywać w rzeczywistości edukacyjnej, jeśli neurofeedback ma stać się efektywną formą technologicznego wspomagania dydaktyki matematyki.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26329
ISBN: 978-83-232-3908-6
ISSN: 0083-4254
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zastosowania_neurofeedbacku_w_edukacji_matematycznej.pdfGłówny tekst2.18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons