Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26363
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorIshchenko, Ihor-
dc.contributor.authorBashkeieva, Olena-
dc.date.accessioned2021-07-26T06:09:04Z-
dc.date.available2021-07-26T06:09:04Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationŚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne 2021, nr 2, s. 99-117.pl
dc.identifier.issn1731-7517-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26363-
dc.description.abstractThe purpose of this article is to explore positioning and rebranding as tools for state security in global space, using the methodology of constructivism in international relations. The author hypothesizes that positioning the country as safe will be attractive only if there is a unifying factor based on the principles of consocial democracy. To achieve this purpose, the authors used several scientific approaches and methods: constructivism as a scientific paradigm; dialectical method; content analysis, and comparison. The article covers the following issues: Positioning and rebranding in modern conditions; Level of branding effectiveness in Ukraine; National identity as the basis for rebranding and state security; Rebranding states in the face of new challenges and threats. The essence of the conclusions is as follows: States will choose a partner for economic cooperation under difficult conditions in terms of political risks, benefits, and costs. This trend is about renewed positioning and rebranding to facilitate decisions on cooperation. The effectiveness of the existing state brand depends not only on creating an attractive external picture of the country’s positioning. Without a genuine alignment of the declared brand with the internal situation of the state, the political system as a whole, the congruent of the mental construct of the main political structures and the social environment, the brand will not be attractive to investors and the country will remain in an unstable environment.pl
dc.description.abstractCelem artykułu jest zbadanie pozycjonowania i rebrandingu jako narzędzi zapewniających bezpieczeństwo państwa w przestrzeni globalnej przy użyciu konstruktywizmu w stosunkach międzynarodowych. Hipoteza zakłada, że pozycjonowanie kraju jako bezpiecznego byłoby atrakcyjne tylko wtedy, gdy istnieć będzie czynnik jednoczący oparty na zasadach demokracji konsocjonalnej. Aby sprostać temu założeniu, autorzy zastosowali szereg perspektyw i metod naukowych: konstruktywizm jako paradygmat naukowy; metodę dialektyczną; metody analizy treści i porównawczą. W artykule omówiono następujące kwestie: pozycjonowanie i rebranding w nowoczesnych warunkach; poziom skuteczności brandingu na Ukrainie; tożsamość narodowa jako podstawa rebrandingu i bezpieczeństwa państwa; rebranding państw w obliczu nowych wyzwań i zagrożeń. Wnioski są następujące: państwa wybierają partnera do współpracy gospodarczej w trudnych warunkach, szacując ryzyko polityczne, korzyści i koszty. Trend ten polega na aktualizacji pozycjonowania i rebrandingu w celu ułatwienia podejmowania decyzji o współpracy. Skuteczność istniejącego brandu państwowego zależy nie tylko od stworzenia atrakcyjnego zewnętrznego pozycjonowania kraju. Bez prawdziwego dostosowania deklarowanego brandu do faktycznego statusu państwa, jego systemu politycznego jako całości, a także głównych struktur politycznych i środowiska społecznego, brand nie będzie atrakcyjny dla inwestorów, a państwo pozostanie w niestabilnym środowisku.pl
dc.language.isoengpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAMpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectpositioningpl
dc.subjectrebrandingpl
dc.subjectsecuritypl
dc.subjectinternational relationspl
dc.subjectconstructivismpl
dc.subjectidentitypl
dc.subjectvaluespl
dc.subjectinterestspl
dc.subjectpozycjonowaniepl
dc.subjectrebrandingpl
dc.subjectbezpieczeństwopl
dc.subjectstosunki międzynarodowepl
dc.subjectkonstruktywizmpl
dc.subjecttożsamośćpl
dc.subjectwartościpl
dc.subjectinteresypl
dc.titlePositioning and Rebranding as a State Security Tools in Global Spacepl
dc.title.alternativePozycjonowanie i rebranding jako narzędzia bezpieczeństwa państwa w przestrzeni globalnejpl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/ssp.2021.2.6-
dc.description.number2pl
dc.description.pageof99pl
dc.description.pageto117pl
dc.description.journaltitleŚrodkowoeuropejskie Studia Politycznepl
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2021, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06-Bashkeieva.pdf371.94 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons