Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26414
Title: Samorząd terytorialny w Niemczech
Authors: Balcerek-Kosiarz, Marta
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Sponsorship: Książa została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/N/HS5/01705
URI: https://hdl.handle.net/10593/26414
ISBN: 978-83-65817-14-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Samorzad_ terytorialny_ w_ Niemczech.pdf9.63 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.