Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26421
Title: Słownik frazeologiczny z ćwiczeniami dla uczących się języka polskiego jako obcego
Authors: Dziamska-Lenart, Gabriela
Woźniak-Wrzesińska, Ewelina
Obertová, Zuzana
Zakrzewska-Verdugo, Magdalena
Zgrzywa, Jan
Editors: Dziamska-Lenart, Gabriela
Woźniak-Wrzesińska, Ewelina
Keywords: frazeologia
przysłowia
język polski jako obcy
glottodydaktyka
Issue Date: 14-Sep-2021
Publisher: Wydawnictwo Rys
Abstract: Słownik składa się z dwu części: I. Słownik frazeologiczny dla uczących się języka polskiego jako obcego; II. Ćwiczenia frazeologiczne z komentarzem dla uczących się języka polskiego jako obcego. Na pierwszą składają się: "Uwagi wstępne" (zawierające dokładną charakterystykę zawartości leksykonu, opis sposobu doboru i porządkowania materiału), "Skróty i symbole stosowane w artykułach hasłowych", "Spis pól w układzie tematycznym", "Bibliografia", a także "Słownik frazeologiczny w układzie tematycznym dla uczących się języka polskiego jako obcego" i "Indeks związków frazeologicznych ułożonych według komponentów". Drugą z kolei tworzą ćwiczenia dla uczących się języka polskiego jako obcego ("A1. Zdrowy jak ryba", "A2–B1. Moje miasto", "B2. Z lotu ptaka", "C1. Od A do Z"), a także zestawy zadań dla tłumaczy specjalizujących się w przekładzie polsko-słowackim / słowacko-polskim ("Igraszki z ogniem w przekładzie literackim", "Przekład do tańca i do różańca?").
Sponsorship: Słownik powstał w ramach projektu Współczesna kultura polska we frazeologii (PJP/PJP/2020/1/00015) finansowanego z Programu Promocja Języka Polskiego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA)
Description: Indeks związków frazeologicznych ułożonych według komponentów rozpoczyna się od strony 163.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26421
DOI: 10.48226/978-83-66666-50-4
ISBN: 978-83-66666-50-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WFPiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Słownik frazeologiczny z ćwiczeniami dla uczących się języka polskiego jako obcego.pdfSłownik frazeologiczny z ćwiczeniami dla uczących się języka polskiego jako obcego4.79 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons