Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26707
Title: Mikroskopy stosowane w archeologii
Authors: Gunia, Piotr
Lisowska, Ewa
Kurzawska, Aldona
Issue Date: 2021
Publisher: Wydział Archeologii UAM
Citation: Mikroprzeszłość. Badania specjalistyczne w archeologii, red. Kurzawska A., Sobkowiak-Tabaka I., Poznań 2021, s.431-440.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26707
DOI: 10.14746/WA.2021.22.978-83-946591-8-9
ISBN: 978-83-946591-8-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WAr)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikroskopy.pdfMikroskopy stosowane w archeologii11.36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons