Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26739
Title: #Jaramniewiara. Ewangelizacja online na platformie TikTok
Authors: Juda, Łukasz
Keywords: Tik-Tok
media społecznościowe
ewangelizacja
Kościół katolicki
media mobilne
TikTok
Issue Date: 2021
Publisher: Wydawnictwo Naukowe ATH
Citation: Media i Społeczeństwo 2021, vol. 14, s. 194-216.
Abstract: Artykuł przedstawia wyniki badania współczesnych form ewangelizacji zapośredniczonej medialnie poprzez aplikację Tik-Tok, przeprowadzonego w styczniu i lutym 2021. Aplikacja Tik-Tok wydana została w 2016 roku, a globalny wzrost zainteresowania nią datować należy na rok 2017. Zarówno osoby duchowne, jak i świeccy członkowie wspólnoty katolickiej dostrzegli w niej miejsce, w którym skutecznie głosić można Ewangelię w czasie pandemii spowodowanej wirusem COVID-19, która utrudniła znacząco kontakt księży z wiernymi oraz wiernych między sobą. Ta innowacyjna platforma medialna stawia przed użytkownikami specyficzne wyzwania, którym ewangelizatorzy muszą sprostać improwizując rozwiązania, przetwarzając i tworząc wzory zachowań wykorzystywane następnie przez innych użytkowników. Celem artykułu jest uchwycenie i analiza tychże zachowań zarówno wśród świeckich, jak i duchownych ewangelizatorów. Część teoretyczna zaś za cel stawia sobie nakreślenie historycznych uwarunkowań ewangelizacji zapośredniczonej medialnie i przedstawienie historii powstawania oraz sposobów funkcjonowania aplikacji, jaką jest Tik-Tok.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26739
DOI: 10.53052/MiS.2021.14.13
ISSN: 2083–5701
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WAiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Łukasz Juda #Jaramniewiara. Ewangelizacja online na platformie TikTok.pdf2.29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.