#Jaramniewiara. Ewangelizacja online na platformie TikTok

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Advisor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo Naukowe ATH
Abstract
Artykuł przedstawia wyniki badania współczesnych form ewangelizacji zapośredniczonej medialnie poprzez aplikację Tik-Tok, przeprowadzonego w styczniu i lutym 2021. Aplikacja Tik-Tok wydana została w 2016 roku, a globalny wzrost zainteresowania nią datować należy na rok 2017. Zarówno osoby duchowne, jak i świeccy członkowie wspólnoty katolickiej dostrzegli w niej miejsce, w którym skutecznie głosić można Ewangelię w czasie pandemii spowodowanej wirusem COVID-19, która utrudniła znacząco kontakt księży z wiernymi oraz wiernych między sobą. Ta innowacyjna platforma medialna stawia przed użytkownikami specyficzne wyzwania, którym ewangelizatorzy muszą sprostać improwizując rozwiązania, przetwarzając i tworząc wzory zachowań wykorzystywane następnie przez innych użytkowników. Celem artykułu jest uchwycenie i analiza tychże zachowań zarówno wśród świeckich, jak i duchownych ewangelizatorów. Część teoretyczna zaś za cel stawia sobie nakreślenie historycznych uwarunkowań ewangelizacji zapośredniczonej medialnie i przedstawienie historii powstawania oraz sposobów funkcjonowania aplikacji, jaką jest Tik-Tok.
Description
Sponsor
Keywords
Tik-Tok, media społecznościowe, ewangelizacja, Kościół katolicki, media mobilne, TikTok
Citation
Media i Społeczeństwo 2021, vol. 14, s. 194-216.
Creative Commons License