Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26770
Title: Produktywność naukowa – uczelnie badawcze i ich kadra akademicka
Authors: Kwiek, Marek
Keywords: rankingi akademickie
nauka globalna
uczelnie badawcze
uniwersytety badawcze
stratyfikacja pozioma
system szkolnictwa wyższego
produktywność naukowa
publikacje akademickie
scenariusz przyszłości
akademickie miejsce pracy
Issue Date: 3-Dec-2021
Publisher: Poznań: Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM
Citation: Kwiek, M. Produktywność naukowa – uczelnie badawcze i ich kadra akademicka. Raporty z Badań – Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM, tom VII, Poznań, 2021, ss. 1-57.
Series/Report no.: Raporty z Badań – Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM;VII
Abstract: Rośnie intensywność stratyfikacji według produktywności badawczej w ramach profesji akademickiej. Na poziomie indywidualnym, społeczna stratyfikacja w nauce oznacza, że społeczność naukowa nie jest „grupą równych”. Raczej jest tak, że niewielki odsetek naukowców „wnosi niewspółmiernie duży wkład w rozwój nauki i otrzymuje nieproporcjonalnie dużą część nagród i środków potrzebnych na badania” (Zuckerman 1988: 526). Na różnych poziomach analizy oznacza to, że „jednostki, grupy, laboratoria, instytuty, uniwersytety, czasopisma, pola i specjalności, teorie i metody są nieustannie oceniane i klasyfikowane według prestiżu”, który opiera się na badaniach i publikacjach (Zuckerman 1988: 526). Dla naukowców uznanie ich pracy jest „jedynym oczywistym dowodem na to, że to, co zrobili, ma znaczenie dla nauki” (Zuckerman 1988: 526). W nauce uznanie przekłada się na środki na dalsze badania, a dystrybucja nagród akademickich – oraz finansowanie badań – jest silnie podzielona. Jedni dostają wiele, drudzy dostają mniej, a jeszcze inni nie dostają ich (nagród i finansowania) wcale. Zawsze tak było i zawsze tak będzie, chyba że zmieni się koncepcja uprawiania nauki akademickiej, która w tej chwili – w ramach obowiązującego paradygmatu – wydaje się najbardziej racjonalna. Koncepcja ta sprawia, że naukowcy pracują po 50-60 godzin tygodniowo i najczęściej, jak pokazują wieloletnie międzynarodowe badania porównawcze kadry akademickiej, są ze swojej pracy zadowoleni. Mniej zadowoleni mogą z niej być wykładowcy akademiccy, zwłaszcza w systemach silnie rozgraniczających działalność dydaktyczną i naukową – których tradycyjny system nagradzania w nauce akademickiej siłą rzeczy nie obejmuje. Istotne jest rozróżnienie na pracę w szkolnictwie wyższym, między innymi na uniwersytecie, i zajmowanie się akademickimi badaniami naukowymi. Jedno z drugim nie musi się łączyć, to częsty przypadek w mniej konkurencyjnych systemach.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26770
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwiek_Produktywnosc_naukowa_Raport_7_2021.pdf800.62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons