Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26828
Title: Odbiór społeczny i integracja uchodźców z Ukrainy. Raport badawczy UKREF 1(2022)
Authors: Isański, Jakub
Nowak, Marek
Sereda, Victoria
Vakhitova, Hanna
Michalski, Michał A.
Keywords: uchodźcy z Ukrainy
przesiedlenia ludności ukraińskiej
Issue Date: 2022
Citation: Isański J., Nowak M., Michalski Michał A., Sereda V. Vakhitova H. (2022): Odbiór społeczny i integracja uchodźców z Ukrainy. Raport badawczy UKREF 1(2022), DOI: 10.13140/ RG.2.2.28450.91845.
Abstract: Badania miały na celu zbadanie trwających zjawisk transgranicznych przesiedleń ludności ukraińskiej w wyniku agresji rosyjskiej, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. W pierwszym etapie badań, przedstawionym w niniejszym raporcie, udało się uzyskać opinie ponad 500 uchodźców, skupiające się na ich potrzebach, obawach, planach i oczekiwaniach. Zebrane dane pozwalają także na rekonstrukcję profili społeczno-demograficznych uciekających ukraińskich uchodźców. Wstępne wyniki przedstawiono w raporcie. Wyniki zostaną wykorzystane do opracowania raportu dotyczącego polityki, który pomoże zrozumieć tę nieoczekiwaną sytuację i zaproponować kilka możliwych scenariuszy.
Description: Projekt badawczy został sfinansowany ze środków będących w dyspozycji władz rektorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, władz dziekańskich Wydziałów: Socjologii oraz Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Badania terenowe zorganizowano przy współpracy Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26828
DOI: 10.13140/ RG.2.2.28450.91845
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UkRef2022_raport_05_2022_POL.pdf6.95 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.