Książki/rozdziały (WS)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Social reception and inclusion of refugees from Ukraine. UKREF Research Report 1(2022)
  (2022) Isański, Jakub; Michalski, Michał A.; Nowak, Marek; Sereda, Victoria; Vakhitova, Hanna
 • Item
  Odbiór społeczny i integracja uchodźców z Ukrainy. Raport badawczy UKREF 1(2022)
  (2022) Isański, Jakub; Nowak, Marek; Sereda, Victoria; Vakhitova, Hanna; Michalski, Michał A.
  Badania miały na celu zbadanie trwających zjawisk transgranicznych przesiedleń ludności ukraińskiej w wyniku agresji rosyjskiej, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. W pierwszym etapie badań, przedstawionym w niniejszym raporcie, udało się uzyskać opinie ponad 500 uchodźców, skupiające się na ich potrzebach, obawach, planach i oczekiwaniach. Zebrane dane pozwalają także na rekonstrukcję profili społeczno-demograficznych uciekających ukraińskich uchodźców. Wstępne wyniki przedstawiono w raporcie. Wyniki zostaną wykorzystane do opracowania raportu dotyczącego polityki, który pomoże zrozumieć tę nieoczekiwaną sytuację i zaproponować kilka możliwych scenariuszy.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego