Odbiór społeczny i integracja uchodźców z Ukrainy. Raport badawczy UKREF 1(2022)

Title alternative

Abstract

Badania miały na celu zbadanie trwających zjawisk transgranicznych przesiedleń ludności ukraińskiej w wyniku agresji rosyjskiej, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. W pierwszym etapie badań, przedstawionym w niniejszym raporcie, udało się uzyskać opinie ponad 500 uchodźców, skupiające się na ich potrzebach, obawach, planach i oczekiwaniach. Zebrane dane pozwalają także na rekonstrukcję profili społeczno-demograficznych uciekających ukraińskich uchodźców. Wstępne wyniki przedstawiono w raporcie. Wyniki zostaną wykorzystane do opracowania raportu dotyczącego polityki, który pomoże zrozumieć tę nieoczekiwaną sytuację i zaproponować kilka możliwych scenariuszy.

Description

Projekt badawczy został sfinansowany ze środków będących w dyspozycji władz rektorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, władz dziekańskich Wydziałów: Socjologii oraz Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Badania terenowe zorganizowano przy współpracy Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Sponsor

Keywords

uchodźcy z Ukrainy, przesiedlenia ludności ukraińskiej

Citation

Isański J., Nowak M., Michalski Michał A., Sereda V. Vakhitova H. (2022): Odbiór społeczny i integracja uchodźców z Ukrainy. Raport badawczy UKREF 1(2022), DOI: 10.13140/ RG.2.2.28450.91845.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego