Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26892
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMizerski, Dominik
dc.date.accessioned2022-07-15T09:39:08Z-
dc.date.available2022-07-15T09:39:08Z-
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationZeszyt Prawniczy UAM, 2021, nr 11, s. 185-199.pl
dc.identifier.issn2720-2526
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26892-
dc.description.abstractW artykule przedstawiono najważniejsze instytucje prawne ograniczające lub wyłączające pełnienie przez członków zarządu określonych funkcji. Opisano m.in. zakaz łączenia stanowisk członka zarządu z członkostwem w radzie nadzorczej tej spółki oraz poruszono problematykę dopuszczalności ustanawiania członków zarządu spółki jej pełnomocnikiem czy prokurentem. W opracowaniu poruszono także problematykę sankcji za złamanie nałożonych na członków zarządu zakazów oraz ograniczeń w pełnieniu innych funkcji ze wskazaniem rozbieżności w doktrynie oraz orzecznictwie w zakresie konsekwencji naruszenia powyższych ograniczeń.pl
dc.description.abstractThe article presents main legal institutions restricting or excluding the performance of certain functions by the members of management boards. The article describes, among others, the prohibition of combining the position of a management board member with the membership in the supervisory board of the same company and elaborates on the issue of admissibility of appointing members of the company's management board as its proxies or commercial proxies. The paper also focuses on the issue of sanctions for a breach of prohibitions and restrictions imposed on the members of a management board in performance of other functions, indicating the differences of the doctrine and jurisprudence views on the consequences of the breach of the abovementioned limitations.pl
dc.language.isopolpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAMpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectczłonkostwo w zarządziepl
dc.subjectniepołączalność funkcjipl
dc.subjectreprezentacja spółekpl
dc.subjectzakaz konkurencjipl
dc.subjectmembership of the management boardpl
dc.subjectincompatibility of functionspl
dc.subjectrepresentation of companiespl
dc.subjectnon-competitionpl
dc.titleZakaz łączenia funkcji z członkostwem w zarządzie spółki kapitałowej – zagadnienia wybranepl
dc.title.alternativeProhibition on combining functions with the membership of the management board of a company – selected issuespl
dc.typeArtykułpl
dc.description.number11pl
dc.description.pageof185pl
dc.description.pageto199pl
dc.description.journaltitleZeszyt Prawniczy UAMpl
Appears in Collections:Zeszyt Prawniczy UAM, 2021, nr 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_DOMINIK MIZERSKI.pdf369.92 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons